Công viên Hà Lan

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3J53+W67, Nguyễn Văn Cừ, TT. Mạo Khê, tx. Đông Triều, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3585 299
Trang web
Vị trí chính xác 210.597.817, 1.066.030.531


Địa chỉ Công viên Hà Lan ở đâu?

3J53+W67, Nguyễn Văn Cừ, TT. Mạo Khê, tx. Đông Triều, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công viên Hà Lan như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:30], Chủ Nhật:[09:00-22:30], Thứ Hai:[09:00-22:30], Thứ Ba:[09:00-22:30], Thứ Tư:[09:00-22:30], Thứ Năm:[09:00-22:30], Thứ Sáu:[09:00-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bãi Kinh - Vĩnh Hải