Công viên Tao Đàn, Phường Bến Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ QMFR+RX8, Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3930 9796
Trang web
Vị trí chính xác 107.745.379, 1.066.924.421


Địa chỉ Công viên Tao Đàn ở đâu?

QMFR+RX8, Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công viên Tao Đàn như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chùa Hưng Phước - Phường 11