Container Coffee – Phước Lợi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ JGQJ+JXH, QL1, Phước Lợi, Bến Lức, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0786 668 368
Trang web ruougoden.com
Vị trí chính xác 106.390.531, 1.065.324.943


Địa chỉ Container Coffee ở đâu?

JGQJ+JXH, QL1, Phước Lợi, Bến Lức, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Container Coffee như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cafe Siạ Xưa & Nay - Đan Điền