Cosy House

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 111 P. Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 676 10 86
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 208.577.881, 10.669.201.439.999.900


Địa chỉ Cosy House ở đâu?

111 P. Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cosy House như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Funny Thống nhất - Bù Đăng