Cow Express – American Beefsteak, Phường 12

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 457 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3862 4656
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 107.732.004, 10.666.871.429.999.900


Địa chỉ Cow Express - American Beefsteak ở đâu?

457 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cow Express - American Beefsteak như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  ELSOL Meat&Wine - Quận 3