Cty CP Điện tử Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 73 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3745 383
Trang web
Vị trí chính xác 20.861.338, 10.668.314.099.999.900


Địa chỉ Cty CP Điện tử Hải Phòng ở đâu?

73 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cty CP Điện tử Hải Phòng như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[08:00-11:30]

Hình ảnh thực tế