Cty Phố Vi Tính – Hòa Thuận Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 323 Nguyễn Tri Phương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 092 525 22 22
Trang web phovitinh.vn
Vị trí chính xác 160.506.199, 10.821.321.069.999.900


Địa chỉ Cty Phố Vi Tính ở đâu?

323 Nguyễn Tri Phương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cty Phố Vi Tính như thế nào?

Thứ Sáu:[00:00-22:00], Thứ Bảy:[00:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[00:00-22:00], Thứ Tư:[00:00-22:00], Thứ Năm:[00:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3142199f36611a7b:0x84c6c9835da698b6

Xem thêm:  Vi Tính Thanh Lộc Phát - Hàm Liêm