Cty TNHH PT TM và DV Hải Hoa VN – 海華公司

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 325 Đ. Hùng Vương, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 6579 889
Trang web
Vị trí chính xác 208.746.077, 1.066.495.133


Địa chỉ Cty TNHH PT TM và DV Hải Hoa VN - 海華公司 ở đâu?

325 Đ. Hùng Vương, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cty TNHH PT TM và DV Hải Hoa VN - 海華公司 như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Nệm Anh Châu - Phú Cường