Cửa Hàng Bánh Pappa Roti

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 69 Đường Đà Nẵng, Lạ Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 6606 356
Trang web
Vị trí chính xác 20.861.495.899.999.900, 1.066.968.086


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  BÁNH ĐA BẮC - Binh Nhâm