Cửa Hàng Bánh Su Béo

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RMQP+2WR, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 093 696 39 65
Trang web
Vị trí chính xác 208.376.028, 10.668.727.779.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Mosquito Bakery - Phú Cường