Cửa hàng Biti’s – CH Liên Chiểu – Hoà Khánh Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 14 Đ. Nguyễn Đình Trọng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3740 744
Trang web bitis.com.vn
Vị trí chính xác 160.700.039, 10.814.842.499.999.900


Địa chỉ Cửa hàng Biti's - CH Liên Chiểu ở đâu?

14 Đ. Nguyễn Đình Trọng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng Biti's - CH Liên Chiểu như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  GIÀY BOOT NỮ ĐẸP - P. Bình An