Cửa hàng Biti’s – CHTT Huế 2 – Phú Hội

Thông tin chi tiết

Địa chỉ P. TP. Huế, 50 Bến Nghé, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 530000, Việt Nam
Số điện thoại 090 239 66 82
Trang web bitis.com.vn
Vị trí chính xác 16.465.067.899.999.900, 10.759.455.659.999.900


Địa chỉ Cửa hàng Biti's - CHTT Huế 2 ở đâu?

P. TP. Huế, 50 Bến Nghé, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 530000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng Biti's - CHTT Huế 2 như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  NHƯ Ý SHOP Tây Ninh, TX. Hoà Thành