Cửa Hàng Cháo Dinh Dưỡng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Đốc Tít, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 096 966 13 30
Trang web
Vị trí chính xác 20.856.859.999.999.900, 10.666.329.999.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Gà Ta Bó Xôi 1NGON - Bà Điểm