Cửa Hàng Điện Dân Dụng 35 – Thanh Khê Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 35 Hồ Quý Ly, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 2240 284
Trang web
Vị trí chính xác 160.757.929, 10.817.221.579.999.900


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314218e69bf35627:0x51cce27b985938bf

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Máy Điện Gia Dụng Thành Nam - Liên Nghĩa