Cửa Hàng Điện Gia Dụng Minh Tâm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 72, Lô 3, Xi Măng Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3502 646
Trang web
Vị trí chính xác 208.465.961, 1.067.237.804


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Điện máy Hậu - An Hải Đông