Cửa Hàng Điện Gia Dụng Thanh Mai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 213, Đường Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3519 880
Trang web
Vị trí chính xác 20.839.561, 10.667.733.299.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm Thiết Bị Điện Nước A Phúc, Trường Tây