Cửa Hàng Điện Máy Đăng Khoa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 5C Đường Miếu Hai Xã, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 098 470 47 08
Trang web diencohaiphong.com
Vị trí chính xác 20.846.685, 10.668.134.599.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Máy Đăng Khoa ở đâu?

5C Đường Miếu Hai Xã, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Máy Đăng Khoa như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-19:00], Thứ Hai:[07:30-19:00], Thứ Ba:[07:30-19:00], Thứ Tư:[07:30-19:00], Thứ Năm:[07:30-19:00], Thứ Sáu:[07:30-19:00], Thứ Bảy:[07:30-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Son Duy Electronic Store