Cửa Hàng Điện Máy – Kim Khí Hùng Thoa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 5, Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3640 749
Trang web
Vị trí chính xác 208.423.287, 1.067.021.477


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Máy - Kim Khí Hùng Thoa ở đâu?

5, Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Máy - Kim Khí Hùng Thoa như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-19:00], Thứ Năm:[07:30-19:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Tân Thái, Khu phố 2