Cửa Hàng Điện Quang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 196 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 092 613 65 79
Trang web
Vị trí chính xác 208.413.138, 1.066.990.591


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Quang ở đâu?

196 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Quang như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Van Chien Electric Appliance - Refrigeration Store