Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Diệu Trinh – Kim Long

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 36, Đường Phạm Thị Liên, Phường Kim Long, Kim Long, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3550 152
Trang web
Vị trí chính xác 164.646.029, 10.756.184.719.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Diệu Trinh ở đâu?

36, Đường Phạm Thị Liên, Phường Kim Long, Kim Long, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Diệu Trinh như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH