Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Minh Ngọc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 156 Đốc Tít, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3824 508
Trang web
Vị trí chính xác 20.857.114.799.999.900, 1.066.641.638


Xem thêm:  Thế Giới Di Động - Thống Nhất (Dầu Tiếng) - Khu phố 2