Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Ngọc Quý, Phường 10

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 698 Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 099 630 32 22
Trang web
Vị trí chính xác 10.384.229.999.999.900, 1.071.157.885


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Ngọc Quý ở đâu?

698 Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Ngọc Quý như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Siêu thị Thế Giới Di Động - Xuân Hưng