Cửa Hàng Điện Thoại Đức Anh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 358A Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 675 15 99
Trang web
Vị trí chính xác 208.361.275, 10.668.306.749.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Thoại Đức Anh ở đâu?

358A Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Thoại Đức Anh như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30], Thứ Tư:[08:30-21:30], Thứ Năm:[08:30-21:30], Thứ Sáu:[08:30-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Thế Giới Di Động - 9-10 Nguyễn Đình Chiểu