Cửa Hàng Điện Thoại Hải Lan

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12, Đường Chùa Hàng, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3842 592
Trang web
Vị trí chính xác 208.497.517, 10.667.706.489.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Thế Giới Di Động - khóm 5