Cửa Hàng Điện Thoại Vietin

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường Đ. Lê Thánh Tông, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3765 714
Trang web
Vị trí chính xác 208.663.943, 10.670.444.169.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Siêu thị Thế Giới Di Động, TT. Ngãi Giao