Cửa Hàng Điện Tử Hùng Phi, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 25 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 79000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3818 408
Trang web
Vị trí chính xác 103.533.352, 10.707.738.239.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Tử Hùng Phi ở đâu?

25 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 79000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Tử Hùng Phi như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khu dân cư thuận giao thuận an - Khu dân cư Thuận giao