Cửa Hàng Điện Tử Tuấn Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường P. Lương Khánh Thiện, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 216 06 62
Trang web
Vị trí chính xác 208.569.683, 1.066.873.664


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Tử Tuấn Nam ở đâu?

Đường P. Lương Khánh Thiện, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Tử Tuấn Nam như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Điện Công Nghiệp Mỹ Duyên, Bàu Bàng