Cửa Hàng Đồ Gia Dụng Minh Hằng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 52 P. Kỳ Đồng, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 678 32 66
Trang web
Vị trí chính xác 208.587.004, 1.066.795.245


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Bé Phương - Phú Vang