Cửa Hàng Dược Mỹ Phẩm Thực Phẩm Chức Năng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 99 Chợ Hàng, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3614 240
Trang web
Vị trí chính xác 208.419.124, 1.066.850.003


Địa chỉ Cửa Hàng Dược Mỹ Phẩm Thực Phẩm Chức Năng ở đâu?

99 Chợ Hàng, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Dược Mỹ Phẩm Thực Phẩm Chức Năng như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Sữa Mẹ & Bé - khu 3