Cửa Hàng Five Star Viet Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RMPJ+8WP, Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 098 356 68 11
Trang web
Vị trí chính xác 208.358.384, 1.066.823.221


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Đại Lý Bia Nước Giải Khát Phúc Nhi - Việt Nam