Cửa Hàng Gạo Phương Thảo

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8 P. Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3826 421
Trang web
Vị trí chính xác 208.605.906, 10.669.231.719.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  DNTN Thực Phẩm Sạch Bảo Chi Food - Hoà Minh