Cửa Hàng Gas – Đồ Gia Dụng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1103, Đại Lộ Tôn Đức Thắng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3527 861
Trang web
Vị trí chính xác 20.869.446.999.999.900, 10.665.238.199.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Gas - Đồ Gia Dụng ở đâu?

1103, Đại Lộ Tôn Đức Thắng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Gas - Đồ Gia Dụng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Siêu thị Điện Máy Xanh Phan Văn Tình, Thủ Thừa - Thủ Thừa