Cửa Hàng Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1114, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3260 652
Trang web
Vị trí chính xác 208.532.329, 1.067.260.342


Địa chỉ Cửa Hàng Hải Phòng ở đâu?

1114, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm, Phường 6