Cửa Hàng Hải Sản Tươi Sống Sáu Sỹ, Phước Nguyễn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 547 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3826 072
Trang web
Vị trí chính xác 104.916.033, 10.718.588.299.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Hải Sản Tươi Sống Sáu Sỹ ở đâu?

547 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hải Sản Tươi Sống Sáu Sỹ như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Ốc Anh Quang - Hố Nai