Cửa Hàng Hàng Gia Dụng Home – Bình Hiên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 254 Đ. Nguyễn Hoàng, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 572 82 33
Trang web
Vị trí chính xác 16.058.617.599.999.900, 10.821.315.949.999.900


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219b60f0e2d7d:0xc948e8bc493cdc95

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH Đức Hòa - Khu vực 2