Cửa Hàng Hiền Chiến

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 235 P. Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3838 691
Trang web
Vị trí chính xác 2.085.596, 10.667.365.749.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Hiền Chiến ở đâu?

235 P. Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hiền Chiến như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Đại Lý Sim Card Viettel - Việt Nam