Cửa Hàng Hoa Lụa & Cây Nhân Tạo Minh Nguyệt

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 19 P. Hai Bà Trưng, Cầu Đất, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3855 436
Trang web
Vị trí chính xác 208.535.304, 1.066.828.479


Địa chỉ Cửa Hàng Hoa Lụa & Cây Nhân Tạo Minh Nguyệt ở đâu?

19 P. Hai Bà Trưng, Cầu Đất, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hoa Lụa & Cây Nhân Tạo Minh Nguyệt như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-20:30], Chủ Nhật:[07:00-20:30], Thứ Hai:[07:00-20:30], Thứ Ba:[07:00-20:30], Thứ Tư:[07:00-20:30], Thứ Năm:[07:00-20:30], Thứ Sáu:[07:00-20:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trái cây nhập khẩu Trảng Bàng, Tây Ninh - Giỏ trái cây sạch, Gia Huỳnh