Cửa hàng hoa tươi Hải Phòng Bean Flowers

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 273C Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 092 188 36 66
Trang web
Vị trí chính xác 208.469.372, 1.067.010.047


Địa chỉ Cửa hàng hoa tươi Hải Phòng Bean Flowers ở đâu?

273C Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng hoa tươi Hải Phòng Bean Flowers như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Cây Cảnh Thành Trang - Hoà Minh