Cửa Hàng Hoạt Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ki Ốt 1, Ga Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 093 157 90 68
Trang web
Vị trí chính xác 208.650.444, 1.066.590.722


Địa chỉ Cửa Hàng Hoạt Hà ở đâu?

Ki Ốt 1, Ga Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công ty sản xuất khẩu trang Bình Dương - Sỉ Khẩu trang Famapro VN95 - Hiệp Thành