Cửa Hàng Idol

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 53, Phố Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành Phố, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0313 220 691
Trang web
Vị trí chính xác 208.469.655, 10.669.127.429.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Idol ở đâu?

53, Phố Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành Phố, Hải Phòng, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Botanica Thai bistro - 21 Lê Văn Hưu