Cửa Hàng Made In Korea

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 18 P. Lương Khánh Thiện, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3920 088
Trang web
Vị trí chính xác 208.603.758, 10.669.119.359.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Điện máy XANH Hùng Vương - P.03