Cửa Hàng Màn Cửa Hòa Phát, Tân Quy

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 375, Lê Văn Lương, Phường Tân Kiểng, Quận 7,, Tp Hồ Chí Minh, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6684 1366
Trang web
Vị trí chính xác 10.740.844.599.999.900, 1.067.035.815


Địa chỉ Cửa Hàng Màn Cửa Hòa Phát ở đâu?

375, Lê Văn Lương, Phường Tân Kiểng, Quận 7,, Tp Hồ Chí Minh, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Màn Cửa Hòa Phát như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-18:30], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Gốm Sứ Hà Mỹ - An Đông