Cửa Hàng Máy Tính Đại Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 5A, Đường Bùi Thị Từ Nhiên, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 2636 904
Trang web
Vị trí chính xác 208.534.135, 1.067.176.796


Địa chỉ Cửa Hàng Máy Tính Đại Dương ở đâu?

5A, Đường Bùi Thị Từ Nhiên, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Máy Tính Đại Dương như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-20:00], Chủ Nhật:[07:30-20:00], Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  CellphoneS - Cửa hàng điện thoại chính hãng giá tốt - Phước Long B