Cửa hàng máy tính NDC, TT. Bến Lức

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 42 Nguyễn Văn Siêu, TT. Bến Lức, Bến Lức, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3637 339
Trang web vitinhndc.com
Vị trí chính xác 106.419.023, 1.064.881.862


Địa chỉ Cửa hàng máy tính NDC ở đâu?

42 Nguyễn Văn Siêu, TT. Bến Lức, Bến Lức, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng máy tính NDC như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-11:30], Thứ Ba:[08:00-11:30], Thứ Tư:[08:00-11:30], Thứ Năm:[08:00-11:30], Thứ Sáu:[08:00-11:30], Thứ Bảy:[08:00-11:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Máy Tính 423 - Hoà Khánh Bắc