Cửa Hàng Mica Bạt Đề Can Đức Tùng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 58 P. Tô Hiệu, Cầu Đất, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3848 133
Trang web
Vị trí chính xác 208.519.489, 1.066.842.451


Địa chỉ Cửa Hàng Mica Bạt Đề Can Đức Tùng ở đâu?

58 P. Tô Hiệu, Cầu Đất, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Mica Bạt Đề Can Đức Tùng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[07:30-17:30], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Dụng Cụ Cầm Tay Thủy Dương - Phường