Cửa Hàng Mini Mart 240

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 240 Tôn Đức Thắng, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 092 286 87 39
Trang web
Vị trí chính xác 208.478.539, 10.666.313.149.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Mini Mart 240 ở đâu?

240 Tôn Đức Thắng, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Mini Mart 240 như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  VinMart+ - Bình Chuẩn