Cửa Hàng My Kingdom

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RPW5+43Q, Big C Hải Phòng, Lê Hồng Phong, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3832 826
Trang web mykingdom.com.vn
Vị trí chính xác 20.845.347.999.999.900, 10.670.774.949.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng My Kingdom ở đâu?

RPW5+43Q, Big C Hải Phòng, Lê Hồng Phong, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO-HẢI PHÒNG