Cửa Hàng Mỹ Phẩm Thanh Huyền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 103, Đường Phương Lưu, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3629 291
Trang web
Vị trí chính xác 208.506.319, 106.715.969


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà thuốc Pharmacity - Phường 5