Cửa Hàng Nhôm Kính

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 187, Đường Thiên Lôi, Quận Lê Chân, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0775 225 780
Trang web
Vị trí chính xác 20.840.026.299.999.900, 106.672.511


Địa chỉ Cửa Hàng Nhôm Kính ở đâu?

187, Đường Thiên Lôi, Quận Lê Chân, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Nhôm Kính như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  VLXD-TTNT Gạch men VINH TRANG, Đức Hòa Hạ