Cửa Hàng Sắt Thép Minh Quân, TT. Hóc Môn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Đường Lê Lợi, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 779 93 41
Trang web
Vị trí chính xác 108.890.251, 10.659.471.789.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Sắt Thép Minh Quân ở đâu?

1 Đường Lê Lợi, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Sắt Thép Minh Quân như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Kinh Doanh Vật Tư Tổng Hợp Quang Dũng